מחקרים

תפקוד פיזי ושבריריות כמדדים בקרב קשישים המקבלים טיפול רפואי ראשוני

נתונים מ-Boston Rehabilitative Impairment Study of the Elderly מאפשרים להשוות בין כלי מדידה לטובת שפור הערכת הפונקציונאליות של הקשיש בסיכון למוגבלות

31.08.2020, 17:29

קבוצת החוקרים המשותפת מאוניברסיטאות ווטרלו ומקמאסטר בקנדה עם עמיתים מביה"ס לרפואה באוניברסיטת הרווארד בארה"ב מפרסמים תיקוף של כלים חשובים בהערכת מדדים בקשישים בהקשר של נפילות, אשפוזים והערכת בריאות. במאמר ב-The Archives of Physical Medicine and Rehabilitation מבוארים היתרונות והחסרונות של כלי המדידה בממד השוואתי בטיפול ברפואה ראשונית.

מחקר אורך זה בודק את יכולת החיזוי של הכלים ה-Short Physical Performance Batteryי(SPPB), של רכיב התפקוד ב-Late Life Function and Disability Instrumentי(LLFDI-function) ומדד השבריריות (frailty phenotype), לנפילות, אשפוזים, ביקורים במחלקות לטיפול נמרץ ודירוג עצמי נמוך של בריאות (low self-rated health - SRH) בקרב קשישים, לאורך זמן של 1-2 שנים. הוא בוצע בקרב 391 אנשים בני 65 ומעלה באמצעות שיחת מעקב (טלפונית) אחת לפחות.

הגיל הממוצע של הנבדקים היה 76.5 וסטיית התקן: 7.1 שנים. כל המדדים הצליחו לנבא אשפוזים ורמת SRH נמוכה למשך זמן של 1-2 שנים (יחס הסיכויים מינימום - מקסימום, 1.35-1.51 ו-1.67-3.07, בהתאמה). אחרי שנתיים ניבא ה-SPPB ביקורים במחלקות לטיפול נמרץ (יחס הסיכויים: 1.28), וה-LLFDI-function ניבא נפילות (יחס הסיכויים: 1.31). ה-LLFDI-function הצליח לנבא טוב יותר מ-SRH שבריריות אחרי שנה. לא היו הבדלים בין המדדים בתוצאות האחרות.

ל-SPPB,יLLFDI-function ולמדד השבריריות רמת דיוק דומה בחיזוי נפילות, אשפוזים, ביקורים במיון ודירוג עצמי נמוך של בריאות (SRH), אחרי שנה ואחרי שנתיים בקרב חולים בסיכון למוגבלות הנמצאים בטיפול ראשוני. כאשר באים לבחור את כלי הסריקה האופטימליים עבור זקנים, הבחירה בין מדד לתפקוד ולבין מדד לשבריריות תלויה בהעדפה קלינית ובהקשר.

מקור:  

O'Hoski S, Bean JF, Ma J, et al. Physical Function and Frailty for Predicting Adverse Outcomes in Older Primary Care Patients. Arch Phys Med Rehabil. 2020;101(4):592-598. doi:10.1016/j.apmr.2019.11.013

נושאים קשורים:  מחקרים,  מדד השבריריות,  נפילות בקשישים,  טיפול ראשוני,  מדדי חיזוי
תגובות